Buhalterinė apskaitaIlgalaikio turto apskaitaDarbo užmokesčio apskaitaFinansinė atskaitomybėApskaitos politika

Buhalterinė
apskaita

Mūsų įmonė specializuojasi: nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės sudarymo, ataskaitos vadovams ir savininkams, firmos interesų atstovavimas patikrinimo metu, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas Sodrai, VMI; ataskaitos statistikos departamentui, muitinei; protokolų, įsakymų ruošimas; darbuotojų įdarbinimas – atleidimas, atstovavimas kontrolės institucijoms.

Ilgalaikio turto
apskaita

Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus.

Ilgalaikis turtas dėl jo santykinio brangumo ir didelės reikšmės kiekviename versle turi būti saugomas ir vertinamas. Ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytą.

Darbo užmokesčio
apskaita

Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus, kuriems už atliktą darbą yra mokamas atitinkamas atlygis. Nepaprastai svarbu tinkamai vesti buhalterinę apskaitą, tinkamai užregistruoti darbuotojo užmokesčio už atliktą darbą sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kuomet darbuotojas jį atliko, nepaisant kada priskaičiuota suma bus išmokėta.

Tarpinė finansinė
atskaitomybė

Tarpinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

Mūsų įmonės specialistai paruoš tikrą ir teisingą informaciją apie Jūsų įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Atskaitomybę sudarome nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinės finansinės atskaitomybės datos. Ją taip pat paruošime pagal tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinė finansinė atskaitomybė, išskyrus tuos atvejus, kai apskaitos politika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo keičiama.

Apskaitos politikos
paruošimas

Buhalterinė apskaita, kaip ir kiekvienas kitas darbas, turi būti atliekama tam tikra tvarka ir nuoseklumu. Kaip ir kiekvienoje kitoje srityje, čia reikia laikytis tam tikrų apribojimų ir nuostatų. Tačiau kiekvienas principas turi būti įgyvendintas, kitaip jis apskritai prarastų prasmę. Siekiant tinkamai sugrupuoti ir perskaičiuoti įmonės veiklos duomenis, kad būtų patenkinti įvairių apskaitos duomenų vartotojų poreikiai, ir pateikti įvairaus išsamumo informaciją iš anksto nustatytu laiku (o kartais ir be eilės), norom nenorom pasidaro būtina įvesti tam tikrą tvarką. Jos labai svarbu laikytis visose buhalterinės apskaitos duomenų formavimo stadijose. Ši apskaitos duomenų registravimo tvarka visose jų formavimo stadijose – nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės dar vadinama buhalterinės apskaitos organizavimu.

Kodėl verta rinktis mus:
 • Su mumis visada saugiau: duomenys laikomi profesionaliai parengtuose, saugomuose serveriuose, kasdien daromos duomenų kopijos.
 • Operatyviau: suteikiama prieiga per internetą prie buhalterinės apskaitos programos iš bet kurios vietos.
 • Su mumis pigiau: dirbdami su mumis sutaupysite dar daugiau, nes nereikės: įrengti darbo vietos (kompiuteris, stalas, kėdė, telefonas ir t. t.), mokėti už buhalterio (-ės) mokymus, pirkti buhalterinės programos.
 • Užtikrinta kokybė: nesame gavę nė vienos nuobaudos už netinkamai tvarkomą buhalteriją.

Mūsų komandą sudaro buhalterijos specialistai ir mokesčių žinovai. Tvarkydami buhalteriją, prisiimame atsakomybę už paslaugų kokybę ir užtikriname, kad jos bus suteiktos profesionaliai, sąžiningai, laikantis konfidencialumo.

Mes nuolat mąstome ir dirbame kitaip – siekiame būti inovatyvūs bei kūrybiški. Todėl nuolat ieškome galimybių savo klientams pasiekti norimo rezultato mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis.

Buhalterinė apskaita yra pinigais išreikštų operacijų ir įvykių registravimas ir apibendrinimas. Svarbu suprasti, kad sutrikdyti šio proceso eigą yra blogiau nei išvis jo nepradėti. Mumis pasitiki transporto, prekybos, statybos, bei kito pobūdžio veiklą plėtojančių įmonių.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra PVM kodas ir kam jo reikia?

 • Įregistravimas į PVM mokėtojų registrą suteikia įmonei galimybę atskaityti pirkimo PVM ir prievolę priskaičiuoti pardavimo PVM. Paprasčiau pasakius – jūs galite sumažinti savo mokėtinus VMI mokesčius (PVM, GPM, įmokas į Garantinį fondą ir pan.) atskaitydami PVM nuo įsigijamų jūsų įmonės veiklai reikalingų prekių ar paslaugų. Tuo pačiu jūs turite mokėti PVM nuo visų savo pardavimų, išskyrus PVM įsatyme numatytus atvejus (pvz. prekių ar paslaugų eksportas, nekilnojamo turto nuoma ne PVM mokėtojams, mokymo paslaugos).

Kas atsakingas už klaidas apskaitoje? Klientas ar įmonė, kuri teikia buhalterines paslaugas?

 • Viskas priklauso nuo klaidos atsiradimo priežasties. Jeigu klaida atsiranda Klientui netinkamai supildžius pirminius apskaitos dokumentus, už tai atsako Klientas. Jeigu klaida apskaitoje atsiranda dėl Bendrovės buhalterio kaltės, atsakomybė krenta buhalterinių paslaugų įmonei, kuri pagal pasirašytą buhalterinių paslaugų teikimo sutartį kompensuoja visus nuostolius, atsiradusius dėl Bendrovės darbuotojų kaltės.

Kas atsakingas už įmonės apleistą buhalteriją ir jos tvarkymą?

 • Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį, už įmonės apskaitos organizavimą, vedimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą atsakingas įmonės vadovas. Tačiau jeigu padaroma nusikalstama veikla, kurios padaryme dalyvauja ir buhalteris, jam (kaip ir įmonės vadovui) gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė. Už apleistos buhalterijos sutvarkymą atsakingas įmonės vadovas. Tačiau jei įsidarbindamas buhalteris pasirašytinai patvirtins, kad jam perduoti tam tikri dokumentai, kurių iš tikrųjų jis negavo. Tokiu atveju, buhalteriui gali tekti atsakyti už kito darbuotojo veiksmus/neveikimą.

Ar UAB privalo samdyti buhalterį/buhalterinę įmonę, ar pats įmonės vadovas gali tvarkyti buhalterinę apskaitą?

 • UAB privalo samdyti buhalterį arba buhalterinę įmonę.

Possible Risks

 • Market risk, or “principal risk” is the chance that a downturn (or a bad investment) chews up your money. It’s there for both stocks and bonds — when interest rates rise, bondholders will see the market value of their paper shrink — and for most people it’s the big bugaboo.
 • Inflation or purchasing-power risk for most people is the “risk of avoiding risk” — the opposite end of the spectrum from market risk — the possibility that you are too conservative and your money can’t grow fast enough to keep pace with inflation.

Let`s start planning your financial future today

Talk

 • Actually, I’ll listen as you explain your needs, dreams, and fears. Then I’ll design a personalized plan that explains how we can help you reach your financial goals.

Act

 • We work together to implement the plan. Then I keep you updated on where you stand and adapt the plan as life happens.

Relax

 • I`m here for you whenever you need. Call me at any time, for any reason. Buying a new car? Ask my advice. Been offered a new job? Give me a call. Daughter got engaged? Congrats – I`ll help you figure out how to pay for the wedding!
Get Started Today!

I will help you to understand:

 • Retirement Financial Planning with Wealth Creation
 • Wealth Creation
 • Asset Protection
 • Investing for Retirement with Self Managed Superannuation Fund (SMSFs)
 • And more other instruments

To find out more please download our
Free E-book or get Free Consultation